Copy
Juli 2020

IN DEZE NIEUWSBRIEF

In deze nieuwsbrief geven wij een update over de Corona-crisis in Kenia en wat wij tot nu toe samen bereikt hebben! Ook presenteren wij onze jaarcijfers 2019 en geven wij een terugkoppeling van het project 'It takes a village'. 

Jaarcijfers 2019

Zoals jullie van ons gewend zijn en conform vereiste voor een ANBI-stichting (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) hebben we 1 juni 2020 ons jaarverslag over 2019 gepubliceerd op de website. Graag willen we deze nog onder jullie aandacht brengen. Ook 2019 was voor de stichting weer een mooi en succesvol jaar en we presenteren dit jaarverslag dan ook met trots! Met dank aan Roy, Renza en Sietske voor een mooie, moderne en leesbare nieuwe opzet van het jaarverslag! 
Bekijk ons jaarverslag 2019

TERUGKOPPELING ‘IT TAKES A VILLAGE’ 2019/2020

In de afgelopen jaren hebben we een super trouwe basis van vaste donateurs opgebouwd. Het bouwen van deze basis was altijd het motto van Jan Dosker, oprichter van Africa Family Foundation, en we zijn er dan ook onwijs trots op dat dit zo goed is gelukt. Naast de sponsoring van scholen en een aantal loyale bedrijven zijn we in 2019 een samenwerking gestart met ‘Bureau Internationale Samenwerking’ (BIS). Martine van BIS helpt ons om fondsen te werven waardoor we meer projecten met een groot bereik kunnen uitvoeren. Daar hebben honderden kinderen en families profijt van. 

Martine heeft voor ons het projectplan ‘It takes a village’ geschreven. Deze titel komt van het spreekwoordelijke ‘It takes a village to raise a child’. Dit spreekwoord is bij uitstek van toepassing op de meest kwetsbare kinderen. Met onze programma’s willen we alle sectoren van de gemeenschap ondersteunen die betrekking hebben op een goede ontwikkeling van de kinderen. Het team in Kenia werkt met de (zeer arme) gezinnen, scholen en dorpsleiders om te bepalen waar ondersteuning nodig is. We richten ons hierbij op het ondersteunen van deze gezinnen. Vervolgens kijken we samen met de gemeenschap hoe we met kleine investeringen ervoor kunnen zorgen dat ook andere kinderen in de gemeenschap een steuntje in de rug krijgen, zodat de voordelen van onze bijdragen niet tot een kleine groep beperkt blijven. 

Doel van het project 'It takes a village' is om 240 kinderen educatief te ondersteunen, door het actief naar school helpen van kinderen, het voorzien in randvoorwaarden zoals een goede klamboe en matras, de inrichting van een studielokaal, het organiseren van Health Classes en life skills trainingen door de ‘peer educators’ van Africa Family in Kenia.

We hebben aan diverse fondsen gevraagd of zij ons met 'It takes a village' willen ondersteunen en hun reacties waren ontzettend positief! Met dank aan negen fondsen hebben we het project ‘It takes a village’ begin 2020 kunnen afronden. In de terugkoppeling die wij hebben geschreven kunnen jullie op alle onderdelen zien wat wij hebben bereikt en wat de impact is. Ook hebben wij veel foto’s toegevoegd! Nogmaals ontzettend veel dank aan alle fondsen die ons zo fantastisch hebben gesteund!!
Lees de volledige terugkoppeling hier

Corona-update

Sluiting scholen 

 
In Kenia zijn de scholen als gevolg van Corona nog steeds gesloten. Dit betekent voor de kinderen op de basis- en middelbare school dat zij helemaal geen les krijgen, op wat huiswerkopdrachten na, en voor de studenten dat zij hun lessen voor zover mogelijk online volgen. Inmiddels is duidelijk dat de basis- en middelbarescholen in Kenia tot eind 2020 dicht blijven en pas weer in 2021, met de start van het nieuwe schooljaar, open gaan. Dit raakt onze kinderen op alle vlakken; ze kunnen niet naar school, hebben daardoor niet hun dagelijkse maaltijd en de kinderen zitten de hele dag thuis in de sloppenwijk waar criminaliteit, verkrachtingen en tienerzwangerschappen toenemen. We proberen onze kinderen hiertegen zo goed mogelijk te beschermen. George en Roselyne houden zoveel mogelijk met iedereen contact. De eerder bij ons bezoek aan Kenia meegebrachte telefoons komen nu extra van pas. Ook hebben we studiefaciliteiten aangelegd (o.a. tijdens het project ‘It takes a village’) waardoor de kinderen boeken kunnen lenen en lezen om zodoende educatief uitgedaagd te blijven.
 

 

Laptops 

 
Eind 2019 hebben we bij stichting KOOK een projectaanvraag gedaan. We hebben al eerder succesvol met KOOK samengewerkt en ook nu hebben zij onze projectaanvraag gelukkig weer gehonoreerd! Een belangrijk onderdeel van de projectaanvraag was de aanschaf van laptops voor een aantal van onze studenten. Met name voor de studenten die een beta-studie volgen is een laptop een noodzakelijkheid. We hebben eerder een aantal studenten kunnen voorzien van laptops door particuliere donaties en doordat we 10 laptops hebben gekregen van een bedrijf. Alsnog hadden de meeste studenten echter geen laptop. Met de hulp van KOOK hebben we 14 laptops kunnen kopen. We zijn gestart met zes laptops zodat we konden kijken of de kwaliteit goed was. Toen dit inderdaad zo bleek te zijn hebben we ook de andere acht kunnen kopen. Zeker nu de studenten online les krijgen zijn de laptops een schot in de roos! De studenten zijn er heel erg blij mee en zijn op deze manier goed in staat om hun schoolwerk bij te houden. Veel dank aan Stichting KOOK!

Voedselpakketen

Africa Family helpt de allerarmste kinderen in Kenia. Kinderen die één of beide ouders hebben verloren of waarvan de ouders ziek zijn en niet goed voor hen kunnen zorgen. Dit betekent - naast dat ze niet naar school gaan - ook dat ze vaak niets te eten hebben. Africa Family zorgt er daarom niet alleen voor dat de kinderen naar school gaan, maar we nemen alle kinderen op in de bestaande (school-) voedselprogramma’s. Nu de kinderen niet naar school kunnen, betekent dit ook dat zij niet of nauwelijks te eten hebben. We proberen daarom de gezinnen zoveel mogelijk bij te staan met noodpakketten. Dit is vergelijkbaar met de pakketten die we in andere jaren ook met kerst verstrekten. Roselyne koopt hiervoor in grote hoeveelheden in bij de groothandel en maakt daar kleine pakketten van met producten zoals meel een olie. Het kost omgerekend zo’n € 0,75 cent per dag om een kind van een maaltijd te voorzien. Voor € 22,50 heeft een kind een maand lang een maaltijd. We hebben nog altijd dringend behoefte aan donaties voor voedselpakketten! Ook helpen? Dat kan via bankrekeningnummer NL67TRIO0786669608 of bunq.me/affnoodpakket. Alle hulp is welkom!
Doneer direct een voedselpakket

Health Classes

In 2019 zijn we gestart met een pilot waarbij Francis (arts in opleiding) en Joyce (verpleegster in opleiding) Health Classes hebben gegeven aan onze kinderen en studenten. In de Health Classes is gesproken over zaken als HIV/Aids, hygiëne, het onderhouden van de klamboes maar zeker ook over ongewenste zwangerschappen. Veel van onze kinderen weten al uit hun nabije omgeving de gevolgen van tienerzwangerschappen. Bijna iedereen kent wel iemand die niet meer naar school gaat door een zwangerschap of zelfs is overleden aan een illegale abortus. Het voorkomen van ongewenste zwangerschappen is voor ons heel belangrijk. We richten ons daarbij niet alleen op de meiden uit het programma maar zeker ook op de jongens. Na het succes van de Health Classes in 2019 willen we de pilot in 2020 uitbreiden van drie locaties naar vier en willen we het aantal bijeenkomsten ook verhogen. We zijn hierbij echter wel afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent Corona. Maar juist ook deze pandemie maakt het extra belangrijk om de Health Classes te houden omdat blijkt dat het aantal ongewenste zwangerschappen drastisch toeneemt nu iedereen thuis is en niet naar school of werk kan. We hopen dan ook snel een sponsor te vinden om de Health Classes ook in 2020/2021 weer te kunnen houden. 

DONEREN

Goede tip van een vaste donateur en vriend van Africa Family: vanaf nu zal er een vast stukje  onder aan de nieuwsbrief staan over doneren aan Africa Family. Alweer een reden waarom we zo blij zijn met de vrienden van Africa Family! Alle donaties zijn welkom bij Africa Family; van klein tot groot en van eenmalig tot een vast periodiek bedrag. Heb je vragen over doneren? Je kan ons altijd bereiken via info@africafamily.nl.

EENMALIG DONEREN

Wil je eenmalig doneren? Dan kan op diverse manieren 1) Gemakkelijk via de knop de website “Direct helpen (eenmalige donatie)”. 2) Doneren kan ook via bunq.me/africafamily of 3) overmaken op onze bankrekening op NL67TRIO0786669608 t.n.v. Africa Family. We hebben dus zowel een rekening bij Triodos als bij Bunq; beide zijn de zakelijke rekeningen van Africa Family.


VASTE DONATEUR WORDEN

We zijn altijd opzoek naar vaste donateurs. Zoals Jan altijd al zei, de vaste donateurs zijn de basis van de stichting, de kurk waarop onze mooie stichting drijft. Ook hiervoor zijn meerdere mogelijkheden: 1) Je kan dit doen door zelf een periodieke donatie (bijvoorbeeld maandelijks) in te stellen via je eigen bank naar ons bankrekeningnummer NL67TRIO0786669608. 2) Je kan ook kiezen voor een incasso. Vul hiervoor ons incassoformulier in dat via de website te vinden is: via “Wordt vaste donateur” en dan “Machtigingsformulier”.


AFRICA FAMILY & DE BELASTINGDIENST

Africa Family Foundation is een ANBI-stichting. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn van de belasting. Je krijgt je inkomstenbelasting dan terug over dit bedrag, 37,35% of 49,50% afhankelijk van je eigen situatie. Voor eenmalige giften geldt er een drempelbedrag van 1% van je inkomen. Alleen giften boven deze 1% zijn aftrekbaar. Als je ervoor kiest om je gift vast te leggen middels een simpel standaard formulier dan zijn al je giften aftrekbaar zonder drempel! Zie voor het formulier de website bij “Wordt vaste donateur” en dan “Formulier periodieke gift”.


Facebook 'Africa Family Foundation'
Instagram 'Africa Family Foundation'
Website 'Africa Family Foundation'
Volg Africa Family Foundation ook via social media, of neem een kijkje op onze vernieuwde website.

Copyright © 2018, Africa Family Foundation. All rights reserved.


Ons e-mailadres is:
info@africafamily.nl

Wil je je voorkeuren voor het ontvangen van deze nieuwsbrief aanpassen?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Africa Family Foundation · De Goedemeent · 3 · Purmerend, Noord-Holland 1447 PT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp