Informatie

KvK:
IBAN:
BIC:
RSIN:

37141214
NL67.TRIO.0786669608
TRIONL2U

819357005
ANBI
Africa Family is geregistreerd ANBI: giften aan de stichting zijn daardoor aftrekbaar bij de inkomstenbelasting (zie ook www.anbi.nl). of onze uitleg bij periodieke giften.

Het bestuur
André Jaspers (voorzitter)
Renza Dosker
Sietske Dosker (secretaris)
Marije Sjouwerman

Roy Snoeck (penningmeester)

Dagelijkse uitvoering
George Nyamor (projectmanager)
Sharon Magero (familieprojecten)
Roselyne Magero (familieprojecten)

Ambassadeurs / Ambassadrices
Pieter de Lange
Riktia Dosker
Jennifer van Balkom

2008
2009
2010

2011
2012

2013
2014
2015
2016

2017
2018
2019
2020

 

Adres: De Goedemeent 3, 1447 PT te Purmerend
Onze bestuursleden en mensen die de dagelijkse uitvoering op zich nemen, krijgen hiervoor geen vergoeding (onbezoldigd).